+371 25699906
LV | RU | EN

Цифровые навыки (для лиц с предварительными знаниями) для дистанционного обучения

Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kuras ir iesaistītas apmācību plānošanā, organizēšanā un īstenošanā uzņēmumā vai izglītības iestādē. Programmas saturs paredz apgūt, pilnveidot digitālās prasmes, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu un komunikāciju veicot attālinātas mācības.

(160 stundas- 51 stunda klātienes nodarbība, 109 stundas tālmācībā eVidē)

Mācību grafiks: 6 dienas klātienes nodarbības un patstāvīgais darbs eVidē, mācības no decembra līdz aprīlim.

Pilna mācību maksa: 512,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 51,20 EUR)

Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā tiks attīstītas digitālās prasmes, izmantot digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanā.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

  • Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai (I. Zučiks, E. Čerkovskis);
  • Digitālā satura veidošana (I. Zučiks, E. Čerkovskis);
  • Labvēlīgas mācību vides psiholoģija (A. Kauķis);
  • Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā (A. Šenberga).

E. Čerkovskis

 

A. Kauķis

 

I. Zučiks

 

A. Šenberga

 

***

UZMANĪBU!

Lai pieslēgtos kursu eVidei, spied uz šī linka: http://kursi.eiropasskola.lv/

Lai pieslēgtos eVidei, apskati e-pastu par Lietotāja izveidi no Eiropas Tālmācības centra administratora, kurš ir atsūtījis sekojošo informāciju:

Eiropas Tālmācības vidusskolas mācību vides administrators ir izveidojis Jums lietotāju, Jaunais piekļuves e-pasts: [email protected]

http://kursi.eiropasskola.lv/

Jaunā piekļuves parole: Parole

***

 

«