+371 25699906
LV | RU | EN

Осуществление учебного процесса дошкольного и основного этапа для учащихся со специальными потребностями

Eiropas Tālmācības vidusskola piedāvā kursus programmā
"Mācību procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām pirmsskolas un pamatizglītības posmā" - 12 stundu kursi 16. un 25. novembrī plkst.10.00

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Kursu cena 30 EUR + PVN par vienu dalībnieku
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropasskola.lv

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma visiem izglītības jomas pedagogiem, izglītības iestāžu atbalsta personālam un izglītības speciālistiem, administrācijai pirmsskolas un pamatizglītības posmā.

Padziļinātas zināšanas par bērnu un skolēnu ar speciālajām vajadzībām pedagoģiski psiholoģiskajām īpatnībām, to izpausmi mācību darbā, traucējumu mazināšanas un mācību sasniegumu paaugstināšanas iespējām izglītības iestādē pirmsskolas un pamatizglītības posmā.

Lekciju lasa:

Olita Strazdiņa

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Iegūts profesionālais maģistra grāds speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā.


 

 Apgūstamās tēmas:

  • Iekļaujošā izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijā.
  • Skolēni ar speciālajām vajadzībām izglītības procesā:
  • Izglītojamie ar redzes un dzirdes traucējumiem, valodas, garīgas veselības un garīgās attīstības traucējumiem:
  • Mācīšanās traucējumu diagnostika, diagnostikas instrumenti:
  • Kārtība, kādā izglītības iestādē  tiek noteiktas izglītojamo speciālo vajadzības, kā arī izstrādāti un īstenoti individuālie izglītības programmas apguves plāni:

 

Programma saskaņota 2021.gada 30. jūnijā, Nr. RIMC-21-161.

Подать заявку
«